Välkommen till mig!

Jag heter Malin, har två barn och bor i en lägenhet i södra Stockholm tillsammans med min sambo Mattias. I mitt doulaskap brinner jag för en graviditets-, förlossnings- och eftervård där det känslomässiga i är lika självklart som det fysiska.

Jag har själv erfarenhet av hemfödsel, sjukhusfödsel, flaskmatning, delamning, bärande, psykisk ohälsa under graviditet och postpartum samt att föda både med och utan medicinsk smärtlindring. 

Under våren 2020 utbildade jag mig till doula och sedan februari 2021 är jag ordförande i organisationen Mamma till Mamma som jobbar med att förebygga psykisk ohälsa bland gravida och nyblivna föräldrar.

Här föder jag min son Harry hemma i mitt kök

Jag erbjuder ett klassiskt Doulapaket, Sista minuten-doulande, Förberedande samtal och eftersamtal, samt fotografering under förlossning

Föreviga ögonblicken

Doulaeffekten

Som doula har jag kunskap om att ge stöd under graviditet, förlossning och den första tiden med en bebis. 

Det finns många skäl att anlita en doula. Med en doula kan den födande och eventuell partner känna sig trygga, omhändertagna och stöttade inför, under och efter förlossningen. 

Doulaeffekten – forskningen visar en mångd positiva effekter av att anlita en doula, den så kallade ”doulaeffekten”. 

 • Förlossningens längd kortas
 • Komplikationer minskar
 • Antalet kejsarsnitt går ner
 • Ökad chans till en mer positiv förlossningsupplevelse
 • Minskad risk för post partum depression
 • Behovet av medicinsk smärtlindring minskar

Vad gör en doula?

 • Ger råd, stöd och verktyg till den födande och eventuell partner inför förlossningen
 • Finns till för både den födande och den eventuella partner
 • Doulan ger kontinuerligt stöd, uppmärksammar och uppmuntrar under graviditeten, förlossningen och post partum
 • Eftersträvar ett bra teamarbete mellan alla parter
 • Stödja och stärka den födande för att hon ska få en trygg och positiv upplevelse av att föda

Vad gör inte en doula?

 • Förminskar aldrig eller tar eventuell partners plats
 • Tar inte några beslut åt den födande/paret
 • Tar inget medicinskt ansvar och ger inga råd eller rekommendationer kring medicinska beslut
 • Utför inga undersökningar eller gör medicinska bedömning
 • Motarbetar inte vårdpersonalen eller sätter sig emot deras kompetens
 • Har ingen personlig tanke eller agenda över förlossningen